Plan uw ziekenbezoek via internet

logo
Ik ben patiënt/bezoeker » Bezoektijden » Plan uw bezoek
tekst verkleinentekst vergroten tekstgrootte
Zo werkt ziekenhuisplanner ...

Plan uw ziekenbezoek via internet

Gepubliceerd: 9 februari 2015

Met de Ziekenhuisplannerlink opent in nieuw venster kunt u samen met familie, vrienden en kennissen ziekenbezoeken plannen via een gemeenschappelijke online agenda.

Wat is Ziekenhuisplanner.nl?

Ziekenhuisplanner.nllink opent in nieuw venster is een service die het mogelijk maakt eenvoudig via internet ziekenbezoek te plannen en informatie over de patiënt uit te wisselen.

Gratis

Banner ziekenhuisplannerHet St. Elisabeth Ziekenhuis biedt deze handige voorziening gratis aan. Er is een gemeenschappelijke agenda waarop direct te zien is wie wanneer op bezoek gaat. Zo kan het ziekenbezoek beter gespreid worden en behoren overvolle bezoekuren tot het verleden.

Veilig

Daarnaast is er een dagboekfunctie waarmee de gebruikers uit de groep op de hoogte gehouden kunnen worden en waarmee zij reacties kunnen plaatsen. De verbinding is beveiligd zodat de privacy gewaarborgd is. Iedere deelnemer logt in met een eigen e-mailadres en wachtwoord.

Hoe werkt het?

Zowel bezoekers als patiënten kunnen een online groep starten en anderen daarvoor via een e-mail uitnodigen.

  1. De initiatiefnemer maakt een account aan door zich te registreren op Ziekenhuisplanner.nllink opent in nieuw venster.
  2. Hij/zij vult de patiëntgegevens in (ziekenhuis, naam, kamernummer en bezoektijden).
  3. Hij/zij nodigt familie, vrienden en kennissen uit via een automatisch gegenereerde e-mail om deel te nemen aan de groep.
  4. Na bevestiging en registratie van de deelnemers kan iedereen de agenda en het dagboek gebruiken.

Als een account drie maanden niet wordt gebruikt, wordt dit na een waarschuwingsmail automatisch verwijderd. De agenda kan ook worden geprint, zodat patiënten die niet over een internetverbinding beschikken, kunnen zien wie er wanneer op bezoek komt.

internet
wereldwijd communicatienetwerk van computers, waarop men allerlei informatie al dan niet tegen betaling, kan aanbieden en raadplegen
ziekenbezoek
georganiseerd ziekenbezoek door vrijwilligers
privacy
recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer; vastgelegd in de grondwet
bezoekers
van culturele en recreatieve instellingen
e-mail
elektronische post
registratie
op een eenduidige wijze opnemen en vastleggen van gegevens in een registratiesysteem; ook de vastgelegde gegevens zelf
deelnemers
1. algemeen: mensen die aan iets deelnemen 2. leerlingen in het beroepsonderwijs volgens de wsf