Gamma Knife Centrum Tilburg

logo
Ik ben patiënt/bezoeker » Zorgeenheden » Gamma Knife Centrum Tilburg
tekst verkleinentekst vergroten tekstgrootte

Gamma Knife Centrum Tilburg

Gepubliceerd: 10 januari 2014

Gamma Knife Centrum Tilburg is gevestigd in het St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg. Vanaf 1 januari 2009 heeft het Gamma Knife Centrum Tilburg, in nauwe samenwerking met het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam de nieuwe Gamma Knife Perfexion in gebruik genomen. Het Gamma Knife is een bestralingstoestel met de nauwkeurigheid van een chirurgisch mes. Met het voor Nederland unieke apparaat worden tumoren in het hoofd en vaatafwijkingen in de hersenen behandeld. Door het gebruik van 192 stralenbundeltjes, die op één punt samenkomen, is een hoge dosis straling mogelijk. De straling beschadigt het omliggende gezonde weefsel niet of nauwelijks. 

Gamma Knife Centrum Tilburg

Locatie

Route 75

Telefoon
(013) 539 25 43
Bereikbaarheid

Het secretariaat is bereikbaar tijdens kantooruren.

Wilt u één van de artsen van het Gamma Knife Centrum Tilburg raadplegen?
Laat uw behandelend arts dan uw medische gegevens en foto's opsturen naar het secretariaat van het Gamma Knife Centrum,
postbus 90151, 5000 LC Tilburg.

Meer informatie

De samenwerking tussen de neurochirurgie en radiotherapie kreeg een nieuwe impuls door de aansluiting van de Brabant Medical School bij het EMCR in het kader van de nieuwe Opleidings- en OnderzoeksRegio (OOR). Naast de gezamenlijke opleiding Neurochirurgie heeft dit geleid tot intensievere wetenschappelijke en organisatorische samenwerking tussen het Gamma Knife Centrum en de Daniël den Hoed kliniek.

Kijkt u bij  medewerkers voor informatie over het team van het Gamma Knife Centrum Tilburg.

Polikliniek Gamma Knife

Locatie

Route 42

artsen
beroepsbeoefenaars in de individuele gezondheidszorg, die beschikken over een artsdiploma en daardoor bevoegd zijn handelingen te verrichten op het gebied van de geneeskunde
neurochirurgie
medisch specialisme dat zich bezighoudt met onderzoek en operatieve behandeling van aandoeningen aan het zenuwstelsel
aansluiting
aansluiting van voortgezet onderwijs of scholing naar arbeidsmarkt; of bij overgang tussen verschillende schooltypen