Oogheelkunde in het St. Elisabeth Ziekenhuis

logo
Ik ben patiënt/bezoeker » Zorgeenheden » Oogheelkunde
tekst verkleinentekst vergroten tekstgrootte
Vooraanzicht St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg

Oogheelkunde in het St. Elisabeth Ziekenhuis

Gepubliceerd: 5 januari 2016

Op de poli Oogheelkunde krijgt u te maken met polikliniekassistenten, technisch oogheelkundig assistenten (TOA’s), orthoptisten, optometristen, secretaressen en oogartsen.

Werkwijze Oogheelkunde

Bij het eerste bezoek aan de polikliniek verzoeken wij u uw ponskaartje en eventuele (lees)bril mee te brengen. Als u contactlenzen draagt, neemt u dan een lenzendoosje en -vloeistof mee.
U meldt zich bij de balie, waarna als eerste een assistent (TOA) u onderzoekt. Deze zal u vragen stellen over uw klacht en meet onder andere uw gezichtsscherpte en oogdruk. In de meeste gevallen krijgt u dan een druppel  om uw pupillen te verwijden. Hierna mag u weer plaatsnemen in de wachtkamer gedurende ongeveer 15 minuten om de druppel in te laten werken. Hierna zal de oogarts verder onderzoek verrichten. Houdt u er rekening mee dat door de verwijde pupillen het gezichtsvermogen verminderd kan zijn en u meer last heeft van zonlicht. We raden u dan ook aan om niet zelf auto te rijden!
Kinderen komen voor de eerste keer op een kinderspreekuur waar ze door een orthoptist en oogarts zullen worden onderzocht.

Toegangstijd / wachtlijst

We werken op de polikliniek met het systeem ’Werken zonder Wachtlijst’.
Dit houdt in dat we proberen de onderzoeken zoveel mogelijk te combineren en afspraken maken tot 6 weken vooruit. Hierdoor hebben we de toegangstijd voor een nieuwe patiënt gereduceerd tot 2 weken.

Polikliniek Oogheelkunde

Locatie

Route 28

Telefoon
(013) 539 80 20
Bereikbaarheid

Maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur

Meer informatie

Aangezien het nog niet mogelijk is om via internet zelf een afspraak bij de oogarts te maken, kunt u een gebruik maken van ons contactformulier.

Specialisten

Naam
drs. N.A.M. Bemelmans
drs. N.A.M. Bemelmans
Functie
Oogarts
Opleiding
 • Basisarts Universiteit Nijmegen van 1986 tot 1994
 • Oogarts Universitair Medisch Centrum Radboud Nijmegen
Aandachtsgebied
 • Glaucoom
 • Voorsegment (o.a. staaroperaties)
 • Neuro-ophthalmologie
 • Medische retina
 • Ooglidchirurgie
Datum in dienst
1 januari 2011
Naam
drs. E. Bidlot
drs. E. Bidlot
Functie
Oogarts
Opleiding
 • Basisarts  Rijksuniversitair Centrum Antwerpen  1997-1998 /Universiteit Maastricht,  1998-2004
 • Oogarts UMC Maastricht, 2007 – 2013
Aandachtsgebied
 • Voorsegment chirurgie (staaroperaties)
 • Oculoplastische chirurgie
 • Maculadegeneratie (netvliesslijtage)
Datum in dienst
1 november 2013
Naam
dr. L.P.J. Cruysberg
dr. L.P.J. Cruysberg
Opleiding
 • Basisarts Katholieke Universiteit Nijmegen van 1990-1999
 • Promotieonderzoek  Emory University, Atlanta, Verenigde Staten van 1999-2003
   (Resultaat: proefschrift ‘Novel Methods of Ocular Drug Delivery’)
 • Oogarts Universitair Medisch Centrum Maastricht van 2003-2009
 • Oogarts Atrium Medisch Centrum Parkstad van 2009-2013
 • Oogarts / universitair docent UMC St Radboud Nijmegen van 2009-heden
Aandachtsgebied
 • Voorsegment chirurgie (staaroperaties)
 • Neuro-ophthalmologie (oog en zenuwstelsel)
 • Oculoplastische chirurgie (ooglidoperaties)
 • Maculadegeneratie (netvliesslijtage)
 • Kinderoogheelkunde (o.a. strabisme)
Datum in dienst
1 november 2013
Meer informatie
 • Verzorgt onderwijs (bachelor en masterfase geneeskundeopleiding, optometristen)
Naam
dr. W.R.O. Goslings
dr. W.R.O. Goslings
Functie
Oogarts
Opleiding
 • Basisarts Rijks Universiteit Leiden van 1986 tot 1995
 • Oogarts Leiden Universitair Medisch Centrum (LUMC) van 1999 tot 2002
Aandachtsgebied
 • Voorsegmentchirurgie (o.a. staaroperaties, multifocale kunstlensimplantaties)
 • Medische retina (o.a. maculadegeneratie)
 • Ooglidchirurgie (o.a. ooglidcorrecties)
 • Oogchirurg Lasik Centrum, Boxtel
Datum in dienst
1 september 2008
Naam
Dr. M.V. van Hecke
Dr. M.V. van Hecke
Functie
Oogarts
Opleiding
 • Studie geneeskunde, Rijksuniversiteit Leiden, 1994-2001
 • Promotie vasculaire risicofactoren bij diabetische retinopathie 2001-2005
 • Opleiding oogheelkunde, VUmc  Amsterdam 2005-2010
 • Fellowship medische retina, Oogziekenhuis Rotterdam 2010-2011
 • Oogarts VUmc Amsterdam, 2010-2015

 

 

 

 

Aandachtsgebied
 • Medische retina (diabetes, maculadegeneratie, vaatproblemen)
 • Cataract
 • Echografie
Datum in dienst
1 oktober 2015
Naam
dr. C.W.T.A. Lardenoije
dr. C.W.T.A. Lardenoije
Functie
Oogarts
Opleiding
 • Basisarts Universiteit Utrecht van 1987 tot 1994
 • Oogarts Universiteit Utrecht van 1998 tot 2003
Aandachtsgebied
 • Cataract
 • Uveitis
 • Kinderoogheelkunde
 • Maculadegeneratie
Datum in dienst
1 september 2003
Meer informatie

Promotie
Van 1994 tot 1998 promotieonderzoek. In 1998 gepromoveerd o het proefschrift ‘Macular edema in intraocular inflammatory disease. Clinical relevance, treatment and visual prognosis’.

Naam
dr. J.J.C. van Lith-Verhoeven
dr. J.J.C. van Lith-Verhoeven
Functie
Oogarts
Opleiding
 • Artsexamen Vrije Universiteit Amsterdam in 1999
 • Oogarts Universitair Medisch Centrum Radboud, Nijmegen van 2003 tot 2007
Aandachtsgebied
 • Medische retina (maculadegeneratie, diabetes mellitus)
 • Voorsegment (o.a. staaroperaties)
 • Erfelijke netvliesaandoeningen (o.a. Retinis Pigmentosa)
Datum in dienst
1 april 2008
Naam
drs. F.S. Tukkers- van Aalst
drs. F.S. Tukkers- van Aalst
Functie
Oogarts
Opleiding
 • Orthoptist Utrecht van 1987 tot 1989
 • Basisarts Universiteit Utrecht van 1989 tot 1996
 • Oogarts Universiteit Utrecht van 1996 tot 2001
Aandachtsgebied
 • Cataract
 • Kinderoogheelkunde
 • Neuro-ophtalmologie
 • Traanwegproblemen
Datum in dienst
1 april 2001
Naam
drs. H.G.N. Veraart
drs. H.G.N. Veraart
Functie
Oogarts
Opleiding
 • Basisarts Universiteit Rotterdam van 1982 tot 1989
 • Oogarts Vrije Universiteit Brussel van 1992 tot 1997
Aandachtsgebied
 • Cataract
 • Glaucoom
 • Oculoplastische chirurgie
Datum in dienst
1 februari 2002

Specialistisch verpleegkundigen

Naam
Carlijn Blanc - v. Spreeuwel
Functie
Orthoptist
Telefoon
(013) 539 80 20
Meer informatie

Orthoptie wil zeggen ' recht kijken'.
Een goede samenwerking tussen de ogen is de basis voor een rechte oogstand. Door een rechte oogstand kunnen beide ogen zich zo goed mogelijk ontwikkelen. Als er iets mankeert aan de samenwerking tussen de ogen of de oogstand kom je bij een orthoptist. Dit kan onder andere door:

•  Scheelzien (strabisme)
•  Dubbelzien
•  Een lui oog (amblyopie)
•  Hoofdpijn- / leesklachten

Naam
Abigail Bingley
Functie
Orthoptist
Telefoon
(013) 539 80 20
Naam
Iemkje Donkers
Functie
Optometrist/Orthoptist
Telefoon
(013) 539 80 20
Meer informatie

Een optometrist is in staat een oog van “pluis” of “niet pluis” te onderscheiden.
De optometrist beoordeelt het gezichtsvermogen en de gezondheid van de ogen aan de hand van metingen, testen  en andere onderzoek methoden. De optometrist adviseert objectief naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek

Naam
Dianne Tausch
Functie
Optometrist
Telefoon
(013) 539 80 20
Naam
Cor Schoenmakers
Functie
Optometrist
Telefoon
(013) 539 80 20
orthoptisten
paramedici die oogheelkundig onderzoek verrichten, diagnoses stellen en oogafwijkingen behandelen die te maken hebben met de oogstand, de oogbewegingen en/of de samenwerking tussen beide ogen, zoals scheelzien of een lui oog; werkzaam in ziekenhuizen of zelfstandige behandelcentra voor oogzorg
optometristen
paramedici die oogafwijkingen onderzoeken, oogmetingen verrichten, oogziekten kunnen herkennen en mensen eventueel door kunnen verwijzen naar de huisarts, een oogarts of orthoptist; met name werkzaam in optiekzaken en ziekenhuizen
orthoptisten
paramedici die oogheelkundig onderzoek verrichten, diagnoses stellen en oogafwijkingen behandelen die te maken hebben met de oogstand, de oogbewegingen en/of de samenwerking tussen beide ogen, zoals scheelzien of een lui oog; werkzaam in ziekenhuizen of zelfstandige behandelcentra voor oogzorg
optometristen
paramedici die oogafwijkingen onderzoeken, oogmetingen verrichten, oogziekten kunnen herkennen en mensen eventueel door kunnen verwijzen naar de huisarts, een oogarts of orthoptist; met name werkzaam in optiekzaken en ziekenhuizen
gezichtsvermogen
het vermogen om te zien
internet
wereldwijd communicatienetwerk van computers, waarop men allerlei informatie al dan niet tegen betaling, kan aanbieden en raadplegen
glaucoom
groep oogaandoeningen veroorzaakt door verhoogde druk in de oogbol waardoor delen van het netvlies afsterven en het gezichtsveld gedeeltelijk uitvalt
orthoptie
het onderzoeken en behandelen van oogafwijkingen, met name die te maken hebben met de oogstand, de beweeglijkheid van de ogen, de samenwerking tussen de ogen en de ontwikkeling van het zien; zoals onder meer scheelzien, lui oog, dubbelzien, leesklachten
ogen
beide ogen
onderwijs
organisatie van het onderwijs
bachelor
internationaal erkende titel voor een student die een vierjarige hbo-opleiding of driejarige universitaire studie heeft afgerond
optometristen
paramedici die oogafwijkingen onderzoeken, oogmetingen verrichten, oogziekten kunnen herkennen en mensen eventueel door kunnen verwijzen naar de huisarts, een oogarts of orthoptist; met name werkzaam in optiekzaken en ziekenhuizen
gezichtsvermogen
het vermogen om te zien
ogen
beide ogen
methoden
systematische manieren van handelen om een bepaald doel te bereiken, als operationalisering van beschreven methodieken
maculadegeneratie
uitval van het centrale gedeelte van het gezichtsveld
ooglidcorrecties
cosmetische operatie aan de oogleden
risicofactoren
(mede) bepalende elementen voor de kans op ziekten, letsels of bepaald gedrag
diabetes
ziekte waarbij door een tekort aan de stof insuline er te veel glucose (suiker) in het bloed komt
maculadegeneratie
uitval van het centrale gedeelte van het gezichtsveld
cataract
ooglensvertroebeling, veroorzaakt vermindering van het gezichtsvermogen
maculadegeneratie
uitval van het centrale gedeelte van het gezichtsveld
promotie
het doorstromen van een beroepskracht naar een hogere functie
maculadegeneratie
uitval van het centrale gedeelte van het gezichtsveld
diabetes
ziekte waarbij door een tekort aan de stof insuline er te veel glucose (suiker) in het bloed komt
cataract
ooglensvertroebeling, veroorzaakt vermindering van het gezichtsvermogen
cataract
ooglensvertroebeling, veroorzaakt vermindering van het gezichtsvermogen
glaucoom
groep oogaandoeningen veroorzaakt door verhoogde druk in de oogbol waardoor delen van het netvlies afsterven en het gezichtsveld gedeeltelijk uitvalt